เกี่ยวกับเรา

Home Pulse คืออะไร

  • Home Pulse

    คือ บริการใหม่ของ DKSH ที่ให้บริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน (Home-Based Care Services) ได้แก่ การตรวจสุขภาพที่บ้าน การเก็บและนําส่งตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Specimen Analysis) และการให้คำปรึกษาทางการแพทย์แบบออนไลน์ (Teleconsultation) ให้แก่ลูกค้า

  • ผู้ให้บริการ

    ให้บริการโดยแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการรับรอง

บริการของเรา

บริการของ Home Pulse

Home Pulse ร่วมมือกับพันธมิตร เช่น ธุรกิจร้านยาและโรงพยาบาล เพื่อให้บริการเพิ่มเติม อาทิ การให้คำปรึกษาทางการแพทย์แบบออนไลน์ผ่านผู้เชี่ยวชาญ การวิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ และการจัดส่งยา

บริการตรวจสุขภาพที่บ้าน

ทีม Home Pulse ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และเภสัชกรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการรับรอง ซึ่งพยาบาลของเราสามารถให้บริการเก็บตัวอย่างเพื่อนำส่งตรวจห้องปฏิบัติการ และ ตรวจสุขภาพพื้นฐานที่บ้านให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ ทีมแพทย์ยังสามารถให้คำปรึกษาทางการแพทย์แบบออนไลน์เพื่อให้คำแนะนำในการรักษาอาการเบื้องต้นได้

บริการเจาะเลือดที่บ้าน สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลรามาธิบดี

เป็นบริการเจาะเลือดถึงที่บ้านสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลรามาธิบดี เท่านั้น เพื่อลดเวลารอคิวในโรงพยาบาล และผู้ป่วยที่ไม่สะดวกมาโรงพยาบาล เช่น ผู้ป่วยติดเตียง หลังจากใช้บริการของเราแล้ว ผู้ป่วยสามารถมาพบแพทย์ตามวันนัดได้เลย โดยเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเจาะเลือดจะเป็นเจ้าหน้าที่จากทีม Home Pulse ส่วนการวิเคราะห์และรายงานผลจะเป็นการดำเนินงานในส่วนของโรงพยาบาลรามาธิบดี

บริการที่ทำร่วมกับร้านยาฟาสซิโน

ให้บริการเหมือนกับบริการตรวจสุขภาพตามแพ็กเกจของ Home Pulse
แต่จะมีส่วนของการปรึกษาเภสัชกรออนไลน์และสามารถสั่งซื้อยากับทางร้านยาฟาสซิโนได้เลยทันที

บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ร่วมกับร้านยากรุงเทพ

ให้บริการสำหรับคนทั่วไปที่ต้องการจะซื้อยาที่ต้องมีใบสั่งแพทย์
สามารถลงทะเบียนเพื่อปรึกษาแพทย์และออกใบสั่งยาให้ได้ทันที

บริการเจาะเลือดตามใบสั่งแพทย์

สำหรับผู้ต้องการตรวจเลือดตามรายการที่แพทย์สั่ง และนำผลนั้นไปใช้ในการรักษาต่อ
ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับรายการตรวจและระยะทางที่ต้องการรับบริการ