แพ็กเกจและโปรโมชั่น

แพ็กเกจแนะนำ

ราคาพิเศษ
Essential Health Check-up Program
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ
Essential Health Check-up Program
เหมาะสำหรับอายุ 20-30 ปี
13 รายการ
฿2,400 ฿6,500
ราคาพิเศษ
Vital Health Check-up Program
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ
Vital Health Check-up Program
เหมาะสำหรับอายุ 31-40 ปี
18 รายการ
฿4,400 ฿11,500
ราคาพิเศษ
Premium Health Check-up Program
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ
Premium Health Check-up Program
เหมาะสำหรับอายุ 40 ปีขึ้นไป
28 รายการ
฿5,400 ฿22,400
Lipid Profile
โปรแกรมตรวจไขมันในเลือด
Lipid Profile
ให้บริการด้วยวิธีการเจาะเลือดที่บ้าน
4 รายการ
฿3,900
Lipid Profile  (LDL only)
โปรแกรมตรวจไขมันในเลือด
Lipid Profile (LDL only)
ให้บริการด้วยวิธีการเจาะเลือดที่บ้าน
1 รายการ
฿1,150

แพ็กเกจทั้งหมด

ราคาพิเศษ
Essential Health Check-up Program
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ
Essential Health Check-up Program
เหมาะสำหรับอายุ 20-30 ปี
13 รายการ
฿2,400 ฿6,500
ราคาพิเศษ
Vital Health Check-up Program
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ
Vital Health Check-up Program
เหมาะสำหรับอายุ 31-40 ปี
18 รายการ
฿4,400 ฿11,500
ราคาพิเศษ
Premium Health Check-up Program
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ
Premium Health Check-up Program
เหมาะสำหรับอายุ 40 ปีขึ้นไป
28 รายการ
฿5,400 ฿22,400
Lipid Profile
โปรแกรมตรวจไขมันในเลือด
Lipid Profile
ให้บริการด้วยวิธีการเจาะเลือดที่บ้าน
4 รายการ
฿3,900
Lipid Profile  (LDL only)
โปรแกรมตรวจไขมันในเลือด
Lipid Profile (LDL only)
ให้บริการด้วยวิธีการเจาะเลือดที่บ้าน
1 รายการ
฿1,150
LDL + Triglyceride
โปรแกรมตรวจไขมันในเลือด
LDL + Triglyceride
ให้บริการด้วยวิธีการเจาะเลือดที่บ้าน
2 รายการ
฿1,310
Liver and Kidney Check-up Program
โปรแกรมตรวจตับและไต
Liver and Kidney Check-up Program
ให้บริการด้วยวิธีการเจาะเลือดที่บ้าน
9 รายการ
฿6,280
Diabetes Screening / Sugar profile
โปรแกรมตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Diabetes Screening / Sugar profile
ให้บริการด้วยวิธีการเจาะเลือดที่บ้าน
2 รายการ
฿1,300
Sugar Profile (HbA1c Only)
โปรแกรมตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Sugar Profile (HbA1c Only)
ให้บริการด้วยวิธีการเจาะเลือดที่บ้าน
1 รายการ
฿1,220
Preventive Diabetes and Heart Package
โปรแกรมตรวจเลือดเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานและหัวใจ
Preventive Diabetes and Heart Package
ให้บริการด้วยวิธีการเจาะเลือดที่บ้าน
7 รายการ
฿3,900
Male Hormone Profile
โปรแกรมตรวจวัดระดับฮอร์โมนเพศชาย
Male Hormone Profile
ให้บริการด้วยวิธีการเจาะเลือดที่บ้าน
11 รายการ
฿15,313
Female Hormone Profile
โปรแกรมตรวจวัดระดับฮอร์โมนเพศหญิง
Female Hormone Profile
ให้บริการด้วยวิธีการเจาะเลือดที่บ้าน
12 รายการ
฿15,713
Antioxidant Check-up Program
โปรแกรมตรวจสารต้านอนุมูลอิสระ
Antioxidant Check-up Program
ให้บริการด้วยวิธีการเจาะเลือดที่บ้าน
10 รายการ
฿13,000
Micronutrients Check-up Program
โปรแกรมตรวจสารอาหารในเลือด
Micronutrients Check-up Program
ให้บริการด้วยวิธีการเจาะเลือดที่บ้าน
14 รายการ
฿17,699
Basic Vitamin Check-up Program
โปรแกรมตรวจวิตามินพื้นฐาน
Basic Vitamin Check-up Program
ให้บริการด้วยวิธีการเจาะเลือดที่บ้าน
5 รายการ
฿10,750
Pregnancy Test
โปรแกรมตรวจสุขภาวะทางเพศ
Pregnancy Test
ตรวจการตั้งครรภ์ (Pregnancy Test) ด้วยวิธีการเจาะเลือดที่บ้าน
1 รายการ
฿1,100
Sexually Transmitted Disease Screening Program (STD)
โปรแกรมตรวจสุขภาวะทางเพศ
Sexually Transmitted Disease Screening Program (STD)
ตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ด้วยวิธีการเจาะเลือดที่บ้าน
8 รายการ
฿4,500
Pre-Wedding Screening Package (Couple)
โปรแกรมตรวจสุขภาวะทางเพศ
Pre-Wedding Screening Package (Couple)
โปรแกรมตรวจความพร้อมก่อนแต่งงานสำหรับคู่ชายหญิง ด้วยวิธีการเจาะเลือดที่บ้าน
13 รายการ
฿3,200