ขั้นตอนการใช้บริการ

ขั้นตอนการใช้บริการ Home Pulse

 • 01. ฉันจะจองนัดหมายเพื่อใช้บริการตรวจสุขภาพที่บ้านได้อย่างไร?

  ท่านสามารถลงทะเบียนและทำการจองวันและเวลานัดหมายผ่านเว็บไซต์ของเรา

 • 02. มีขั้นตอนในการเตรียมตัวที่ต้องปฏิบัติตามก่อนการตรวจสุขภาพหรือไม่?

  ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจที่คุณเลือก ยกตัวอย่างเช่น การเก็บตัวอย่างเลือดและปัสสาวะ จำเป็นต้องงดอาหารและน้ำ หรือผู้ใช้บริการอาจจำเป็นต้องงดอาหารเช้าและน้ำดื่ม โดยเราจะส่งขั้นตอนในการเตรียมตัวให้กับคุณ 1-2 วันล่วงหน้า ก่อนวันนัดหมายเข้ารับบริการ

 • 03. ฉันจะได้รับรายงานผล หรือ สรุปผล ภายหลังจากการตรวจสุขภาพหรือไม่?

  รายงานผลจะถูกส่งผ่านอีเมลภายในวันเดียวกันที่ได้รับการตรวจสุขภาพ และผลตรวจที่เป็นเอกสารฉบับจริงจะส่งไปยังที่อยู่ที่คุณได้แจ้งข้อมูลไว้ โดยทั่วไปจะส่งถึงคุณ ภายใน 5-7 วัน

 • 04. การรับผลตรวจสุขภาพใช้ระยะเวลาเท่าใด?

  คุณจะได้รับผลตรวจผ่านอีเมลภายใน 24 ชั่วโมง ตามด้วยเอกสารผลตรวจฉบับจริงส่งทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการ